คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย FAQ

(Frequently asked questions )คำถาม 1 : ต้องการสินค้า ต้องทำอย่างไรบ้าง
คำตอบ 1 : มีขั้นตอนง่าย ๆ 5 ขั้นตอน ดังนี้ค่ะ
1.1 ลูกค้า สั่งซื้อสินค้า (สั่งซื้อ ได้ 3 ช่องทาง ยกเว้นเมล็ดพันธุ์พืช สั่งซื้อได้ทางหน้าเวบ และ LINE ค่ะ )
1.2 ทางร้านแจ้งยอดโอนเงิน
1.3 ลูกค้า ชำระค่าสินค้า โดยโอนเงินเข้าธนาคาร (แก้วเกษตร มีบัญชีธนาคาร ให้บริการ 6 ธนาคาร ค่ะ)
1.4 ลูกค้า แจ้งการชำระเงิน (ทาง SMS หรือ ทาง Application LINE หรือ ที่หน้าเวบไซต์ )
1.5 ลูกค้า รอรับสินค้า ที่บ้าน (จัดส่งสินค้า โดยไปรษณีย์ / ขนส่งเอกชน ) หรือ ลูกค้า ไปรับสินค้าที่บริษัท ทัวร์ / ขนส่ง


คำถาม 2 : การสั่งซื้อ ทำอย่างไรได้บ้าง
คำตอบ 2 : ท่านสามารถสั่งซื้อ สินค้า ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ค่ะ
2.1. สั่งซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกแบบฟอร์ม ที่หน้าเวบค่ะ
2.2 สั่งซื้อ ผ่านระบบ Application LINE - id = kolseeds (เมื่อแก้วเกษตร พร้อมแล้ว จะตอบกลับโดยเร็วค่ะ)
2.3 สั่งซื้อ สินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ (แก้วเกษตร ต้องขออภัย หากรับโทรศัพท์ ไม่ทัน หรือ อยู่ในสถานที่ ที่ไม่สะดวกในการจดบันทึก หรือ รับโทรศัพท์ ค่ะ)


คำถาม 3: ขอทราบขั้นตอน การสั่งซื้อ ผ่านระบบ LINE
คำตอบ 3 : การสั่งซื้อ ผ่านระบบ LINE มีขึ้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ
3.1 ลูกค้าแอด LINE id : kolseeds แล้วพิมพ์ แจ้ง รายการสินค้า จำนวนสินค้าที่ต้องการ วิธีการจัดส่ง (ธรรมดา หรือ ด่วนพิเศษ) ธนาคารที่สะดวกโอนเงิน
3.2 ทางร้าน พิมพ์ แจ้งยอดโอนเงิน เลขบัญชี ธนาคารที่ ลูกค้าต้องการ
3.3 ลูกค้า โอนเงินชำระค่าสินค้า
3.4 ลูกค้าแจ้งโอนเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศํพท์ เพื่อให้ทางร้าน เตรียมการส่งของ
3.5 เมื่อทางร้านส่งของแล้ว จะแจ้งเลขพัสดุให้ทราบ ทาง LINE ค่ะ
3.6 ลูกค้า รอรับสินค้า ที่บ้าน (จัดส่งสินค้า โดยไปรษณีย์ / ขนส่งเอกชน ) หรือ ลูกค้า ไปรับสินค้าที่บริษัท ทัวร์ / ขนส่ง


คำถาม 4 : ขอทราบวิธีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์
คำตอบ 4 : การสั่งซื้อ สินค้า ทางโทรศัพท์ มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ
4.1 ลูกค้า โทรแจ้ง รายการสินค้า จำนวนสินค้า วิธีการจัดส่ง (ธรรมดา หรือ ด่วนพิเศษ) ธนาคารที่สะดวกโอนเงิน
4.2 ทางร้าน ส่ง SMS แจ้งยอดโอน และ เลขที่บัญชี ธนาคาร
4.3 เมื่อลูกค้า โอนเงินชำระค่าสินค้า แล้ว ส่ง SMS แจ้งโอน พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่
4.4 ทางร้าน ส่ง SMS ตอบรับการโอนเงิน พร้อมแจ้งกำหนดการส่งของ เบื้องต้น
4.5 เมื่อทางร้านส่งของแล้ว จะแจ้งเลขพัสดุให้ทราบ ทาง SMS ค่ะ
4.6 ลูกค้า รอรับสินค้า ที่บ้าน (จัดส่งสินค้า โดยไปรษณีย์ / ขนส่งเอกชน ) หรือ ลูกค้า ไปรับสินค้าที่บริษัท ทัวร์ / ขนส่ง


คำถาม 5 : แก้วเกษตร ตั้งอยู่ที่ไหน
คำตอบ 5 : แก้วเกษตร มีที่พัก อยู๋ใน กทม. และ ปทุมธานี ค่ะ แต่ไม่มีหน้าร้าน หรือ ส่วนแสดงสินค้า สำหรับต้อนรับ ลูกค้าค่ะ
แก้วเกษตร ให้บริการสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้นค่ะ


คำถาม 6 : เมื่อสั่งซื้อแล้ว จะได้รับสินค้าเมื่อไร
คำตอบ 6 : แก้วเกษตร จัดส่งสินค้า ภายใน 1-3 วันทำการ นับจากได้รับแจ้งโอนค่ะ (ยกเว้นมีเหตุจำเป็น จะเรียนให้ลูกค้าทราบเป็นกรณีไปค่ะ) และ เมื่อส่งสินค้าแล้ว จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบค่ะ

ส่วนว่า สินค้าจะถึง ผู้รับ เมื่อไร ขอตอบ เป็นกรณีตามรูปแบบ การจัดส่งที่ท่านเลือก ดังนี้ค่ะ

6.1 กรณีเลือกส่งโดยไปรษณีย์
  • จัดส่งแบบพัสดุธรรมดา
  • ก. หากลูกค้า อยู่ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล ที่มี รหัสไปรษณีย์ ขึ้นต้น ด้วยเลข 1 จะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ* นับจากวันส่งของค่ะ
    ข. หากลูกค้า อยู่ในเขตพื้นที่ อื่น ๆ จะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ* นับจากวันส่งของค่ะ
  • จัดส่งแบบ ด่วนพิเศษ EMS
  • ก. หากลูกค้า อยู่ในพื้นที่ ที่มีรหัสไปรษณีย์ ขึ้นต้นด้วยเลข 1,2 และ 7 (และ เกาะสมุย) จะได้รับสินค้าในวันทำการถัดไป นับจากส่งของค่ะ
    ข. หากลูกค้า อยู่ในพื้นที่ อื่น ๆ จะได้รับสินค้า ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันส่งของค่ะ
* การส่งแบบพัสดุธรรมดา (รหัสพัสดุขึ้นต้นด้วยตัว P)หรือ ส่งแบบลงทะเบียน (รหัสพัสดุขึ้นต้นด้วยตัว R) ทางไปรษณีย์จะไม่รับรอง วันกำหนดนำจ่ายค่ะ (แต่ทุกขั้นตอน การขนส่ง มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถสืบค้นได้ กรณีล่าช้ากว่า 7 วันทำการค่ะ)

*ภาพจากหนังสือคู่มือการใช้บริการไปรษณีย์


6.2 กรณีเลือกส่งกับ ขนส่งเอกชน ลูกค้าจะได้รับสินค้า ส่งถึงที่อยู่ (เฉพาะที่ ขนส่งนั้น ๆ เปิดบริการ**) ในวันทำการถัดไป
ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจได้รับสินค้า ภายใน 2-3 วันทำการ นับจากวันส่งของค่ะ

** กรณีที่ ขนส่งไม่เปิดบริการ ในตำบล/อำเภอ ของท่าน ท่านต้องไปรับสินค้า ที่สำนักงานขนส่งใกล้เคียง (สินค้าจะถึง ณ สำนักงานนั้น ๆ ในวันทำการถัดไป นับจากส่งของค่ะ)

6.3 กรณีเลือกส่ง กับ สยามเฟิสท์เอ็กซ์เพรส ท่านสามารถรับสินค้า ณ สำนักงานสยามเฟิสท์ ในพื้นที่ของท่าน ในวันทำการถัดไป นับจากวันส่งของ ค่ะ


คำถาม 7 : จะทราบได้อย่างไรว่า เมื่อโอนเงิน แล้ว จะได้รับสินค้า
คำตอบ 7 : คำถามนี้ สำหรับร้านค้า แล้ว คงตอบยากค่ะ (ต้องให้ลูกค้า หรือ ผู้มีประสบการณ์ การซื้อของ จากแก้วเกษตร เป็นผู้ตอบ ตามรูปแนบ ด้านล่างค่ะ)
เสียงตอบรับส่วนหนึ่งจากลูกค้าเสียงตอบรับส่วนหนึ่งจากลูกค้าเสียงตอบรับส่วนหนึ่งจากลูกค้า

แจ้งสถานะการส่งสินค้าประจำวัน

ชมภาพเพิ่มเติม เสียงตอบรับส่วนหนึ่ง จากลูกค้าแก้วเกษตรสิ่งที่ใช้นำมาประกอบ การพิจารณา ร้านค้า

7.1 โดเมน แก้วเกษตร www.kolseeds.com จดทะเบียน เมื่อ 11 พ.ค. 2553
(สามารถตรวจสอบ วันเวลาที่ จดทะเบียน วันที่ปรับปรุงล่าสุด ได้ที่ www.whois.net โดยพิมพ์ ชื่อ url ของร้านค้า คือ www.kolseeds.com ค่ะ)
7.2 เวบแก้วเกษตร เป็น เวบที่มีการปรับปรุงอยู่เนือง ๆ โดยหน้าเวบ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่บ่อย ๆ คือ ที่หน้า แฟนเพจ เฟสบุค (Facebook Fanpage) ค่ะ
7.3 ชื่อบัญชี การรับโอนเงิน เป็นชื่อร้าน ค่ะ (ยกเว้นสินค้าฝากจำหน่าย)
7.4 เมื่อลูกค้า โอนแล้ว หรือ เมื่อทางร้านส่งสินค้า แล้ว จะแจ้งสถานะให้ทราบ ผ่านช่องทางที่ ลูกค้าสะดวก เช่น ผ่านระบบ SMS, LINE, FB-Inbox หรือ eMail ค่ะ
7.5 ท่านสามารถนำ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อเวบไซต์ ไปตรวจสอบ ความซื่อตรง ได้ที่ www.google.com โดย พิมพ์คำถามที่ท่านสงสัย เช่น แก้วเกษตร ส่งของ หรือ www.kolseeds.com ส่งของ เป็นต้น google จะรายงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ แก้วเกษตร ทั้งหมด ขึ้นมาให้ท่านตรวจค้นต่อไปค่ะ


คำถาม 8 : สั่งซื้อสินค้าแล้วต้องโอนเงินเมื่อไร
คำตอบ 8 : เมื่อท่านได้รับการแจ้งยอด และ เลขที่บัญชี จาก แก้วเกษตร แล้ว ท่านสามารถโอนเงินเมื่อใด ก็ได้ที่สะดวก ค่ะ โดยแก้วเกษตร จะเริ่มแพคสินค้า เมื่อได้รับแจ้งโอนค่ะ

อย่างไรก็ดี ไม่ควรเกิน 3 วันทำการ (เพราะอาจทำให้ เกิดความสับสน ในเรื่องสต๊อคสินค้า และ ใช้เวลานาน ในการค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อค่ะ)


คำถาม 9 : สินค้านำเข้าของ แก้วเกษตร เป็นของแท้ หรือไม่
คำตอบ 9 : สินค้านำเข้า ที่แก้วเกษตร จะมีเลข อย. กำกับ พร้อมสลากภาษาไทย ค่ะ โดย เลข อย.จะอยู่ใน รูปแบบ 10-2-xxxxxxx (ตัวเลข 2 หมายถึง ผลิตภัณฑ์นำเข้า) นอกจากนี้ จากประสบการณ์ พบว่า สินค้านำเข้า จะมีกลิ่นเฉพาะตัว ที่เป็นเอกลักษณ์ ค่ะ

ตั้งแต่เปิดเวบ จนถึงปัจจุบัน แก้วเกษตร มีลูกค้าหลายท่่าน ที่กรุณาซื้อซ้ำ เป็น ลูกค้าประจำ และ บางท่านกรุณาแนะนำกัน ต่อ ๆ โดยเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ชมภาพรีวิวได้ที่นี่ค่ะNo comments :

Post a Comment

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถฝากคำถามไว้ในกล่อง comment ด้านล่างค่ะ

Note: Only a member of this blog may post a comment.

นำเม้าส์ มาวางที่โลโก้ ธนาคาร นิ่งไว้สักครู่ จะมีชื่อบัญชี และ สาขาธนาคาร นั้น ๆ ปรากฏขึ้นมาค่ะ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย

ผลิตภัณฑ์จาก พืชสมุนไพร / สารเพื่อความขาว

สินค้ายอดนิยม

 

ที่ทำการ แก้วเกษตร (ไม่มีหน้าร้าน) : 41/802 อาคารทวีบุญ หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

☼แก้วเกษตร☼ Design by Insight © 2009