นโยบายการใช้บริการ Policy

แก้วเกษตรมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการ จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 1. 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ หรือผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของทางเวบไซต์แก้วเกษตรทั้งหมด ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเวบไซต์แก้วเกษตร ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 2. 1.2 แก้วเกษตร ได้ใช้ระบบที่สนับสนุน โดย Google Document ซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่จะคุ้มครองความปลอดภัยในข้อมูล ส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์แก้วเกษตรโดยเคร่งครัด
 3. 1.3 ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวบไซต์แก้วเกษตรขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และเวบไซต์แก้วเกษตรไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 4. 1.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหา รวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพ ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแก้วเกษตร หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเวบไซต์แก้วเกษตร โดยเวบไซต์แก้วเกษตร ขอสงวนสิทธิ ในการลบข้อความ เนื้อหา รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ เวบไซต์แก้วเกษตรไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. สิทธิตามกฎหมาย
 1. 2.1 เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์แก้วเกษตร เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวบไซต์แก้วเกษตร ทางเวบไซต์แก้วเกษตร จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
  3. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 1. 3.1 อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกครั้งที่ใช้บริการของเวบไซต์แก้วเกษตร

No comments :

Post a Comment

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถฝากคำถามไว้ในกล่อง comment ด้านล่างค่ะ

Note: Only a member of this blog may post a comment.

นำเม้าส์ มาวางที่โลโก้ ธนาคาร นิ่งไว้สักครู่ จะมีชื่อบัญชี และ สาขาธนาคาร นั้น ๆ ปรากฏขึ้นมาค่ะ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย

ผลิตภัณฑ์จาก พืชสมุนไพร / สารเพื่อความขาว

สินค้ายอดนิยม

 

ที่ทำการ แก้วเกษตร (ไม่มีหน้าร้าน) : 41/802 อาคารทวีบุญ หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

☼แก้วเกษตร☼ Design by Insight © 2009