บุญกฐิน 1 ปี มีครั้งเดียว สุดยอดแห่งบุญ Public Relation Board Kathin Ceremony

บุญทอดกฐิน สุดยอดแห่งบุญ หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวการทอดกฐิน เป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี เป็นสุดยอดแห่งบุญ ที่หนึ่งปี มีเพียงครั้งเดียว เท่านั้น

บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษ ที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่น ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้

1. จำกัดเวลา คือต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา
2. จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นไม่ได้
3. จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
4. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุรับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป
5. จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น
6. จำกัดของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิ ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน
7. บุญกฐินเกิดจากพุทธประสงค์ พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อพลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้อนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาต ถวายผ้าอาบน้ำฝน

การทอดกฐินเป็นทานที่พิเศษ คือ ทั้งพระภิกษุและญาติโยมผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ ที่ผู้ให้ (คฤหัสถ์) และผู้รับ (พระภิกษุสงฆ์) ต่างก็ได้บุญ กล่าวคือ

พระภิกษุสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์กฐิน ตามพระวินัย 5 ประการคือ

1.เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา
2.ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับ
3.ฉันคณะโภชน์ได้ (ฉันอาหารรวมกันเป็นหมวดหมู่)
4.ทรงอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนา
5.จีวรอันเกิดขึ้น ณ ที่นั้นจักได้แก่พวกเธอ

อานิสงส์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณกิจ นั่นเองค่ะ

สำหรับสาธุชน ผู้ถวายกฐิน จะได้รับอานิสงส์ โดยย่อ ดังนี้ค่ะ

1. ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
2. ทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิต กัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
3. ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณอันงดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชน
4. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก
5. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ
6. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
7 ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นกุศลติดตัวไปภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
8. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
9. เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
ฯลฯ


แก้วเกษตร จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินประจำปี พ.ศ.2554 ที่วัดใกล้บ้านท่าน ทุกวัดทั่วไทย ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

สำหรับปีนี้ แก้วเกษตรได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ที่วัดพระธรรมกาย ค่ะ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ซึ่งจะนำบริวารกฐิน ถวายเป็นจตุปัจจัยไทยธรรม ไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายภายในวัด เช่นค่าน้ำค่าไฟตลอดทั้งปี รวมทั้งค่าก่อสร้าง ทั้งส่วนซ่อมแซมและต่อเติมเสริมใหม่ และเพื่อกิจการงานพระศาสนาขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

การร่วมบุญทอดกฐินในครั้งนี้ เท่ากับว่า เราได้มีส่วนร่วมสร้างสถานที่ และมีส่วนฟื้นฟู ศีลธรรมให้หวนคืน..สันติสุขจะบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้...ในยุคของเราค่ะ

แก้วเกษตรจึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมบุญกฐินด้วยกันนะคะ


No comments :

Post a Comment

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถฝากคำถามไว้ในกล่อง comment ด้านล่างค่ะ

Note: Only a member of this blog may post a comment.

นำเม้าส์ มาวางที่โลโก้ ธนาคาร นิ่งไว้สักครู่ จะมีชื่อบัญชี และ สาขาธนาคาร นั้น ๆ ปรากฏขึ้นมาค่ะ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย

ผลิตภัณฑ์จาก พืชสมุนไพร / สารเพื่อความขาว

สินค้ายอดนิยม

 

ที่ทำการ แก้วเกษตร (ไม่มีหน้าร้าน) : 41/802 อาคารทวีบุญ หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

☼แก้วเกษตร☼ Design by Insight © 2009