แก้วเกษตรขอเรียนเชิญ คุณสุภาพสตรี ทุกท่าน บวชแทนคุณ ให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะ


บวชยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2554
ณ ศูนย์อบรมทุกอำเภอทั่วประเทศ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช
โทร. 02-831-1234
จากกระแส ความแรง ของโครงการบวชพระแสนรูป ทุกหมู่บ้าน ทั่วไทย หลาย ๆ ครั้ง ที่ผ่านมา ทำให้ชาวพุทธตื่นตัวในเรื่องบุญกุศล อย่างแรง...โดยเฉพาะคุณผู้หญิง

เมื่อได้ฟังอานิสงส์ ของการบวชพระ ว่าบุญจากการบวชเป็นบุญใหญ่ สามารถตัดรอนวิบากกรรม จากหนัก เป็น เบา...เบา เป็น หาย... นอกจากนี้ การบวชยังเป็นการทดแทนพระคุณพ่อ แม่ ที่ก่อกำเนิดกายเนื้อเรามาอีกด้วย

ผู้หญิง บวชได้มั้ย?
เป็นคำถามที่ได้ยินบ่อย ๆ

ถ้าหมายถึงการบวช เพื่อ ยกฐานะขึ้นเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย คือ พระสงฆ์ นั้น...ขอบอก ต้องยกให้ ผู้ชาย Man Man เท่านั้นค่ะ

แต่ถ้าเป็น การบวชเพื่อเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔* แล้ว ล่ะก้อ...ได้เลย...ข่าวดี ผู้หญิง บวชได้!!!

คือ บวชเป็นอุบาสิกา ผู้มีศีล ๘ เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ฝึกปล่อยวาง ธุระกิจ การงาน ภาระ การแสวงหาทรัพย์ภายนอกของผู้ครองเรือน มุ่งฝึกฝนตนเองเพื่อค้นหาอริยทรัพย์ภายใน

เมื่อผู้หญิงได้บวช...

* ได้รักษาศีล ๘ นุ่งขาว ห่มขาว
* ได้สวดมนต์ ฟังธรรม
* ได้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
* ได้ฝึกละนิวรณ์ ๕

ความสงบ กาย วาจา ใจ ที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งความสุขอย่างไม่มีประมาณ...

บุญกุศล จากการบวชครั้งนี้ ที่เกิดจากการทำทาน (คือ บริจาคเวลาให้กับตัวเอง มา) รักษาศีล และปฏิบัติธรรม เป็นการสะเดาะเคราะห์ อย่างถูกต้องตามหลักวิชชา...

ป่วยก็จะหาย...
หน่ายก็จะรัก...
ที่ขลุกขลักก็จะรุ่งโรจน์...

เมื่อเราตั้งใจนำบุญกุศลนี้ อุทิศให้กับผู้มีพระคุณ ท่านย่อมได้รับอย่างเต็มที่

โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว หน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ทุกอำเภอ ทั่วไทย เป็นโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่จะช่วยสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตัวเราเอง ครอบครัว สังคม และจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

มีระยะเวลาอบรม ๗ วัน

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
...จัดโดย คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ...


สมัครบวชได้ที่ โทร. 0-2831-1234


โครงการนี้มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก จำนวนพระภิกษุสงฆ์ลดน้อยลงอย่างมาก จำนวนวัดร้างเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ที่มีสาเหตุมาจากคนเสื่อมจากศีลธรรม เช่น ลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว เสพยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก...

สตรีช่วยอะไรได้?

สตรีสามารถเป็นได้ทั้งแม่ของลูกและแม่ของโลก ได้ชื่อว่าเป็นผู้จรรโลงและปกป้องพระพุทธศาสนาในเหตุการณ์สำคัญหลายครั้ง ดังเช่น นางสุชาดา ได้ถวายข้าวมธุปายาส ๔๙ ก้อนแด่พระบรมโพธิสัตว์ ซึ่งถือว่าเป้นอาหารมื้อสำคัญเพื่อบำรุงพระวรกาย จนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

สตรีจึงเป็นบุคคลสำคัญ ควรค่าแก่การที่พระพุทธองค์ทรงยกให้เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔ ที่จะช่วยสืบทอดอายุพระุพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานสืบไป...

สตรี ผู้เป็นอุบาสิกา ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เป็นพลังขับเคลื่อน สนับสนุนให้งานพระพุทธศาสนาก้าวหน้าอย่างทรงพลัง และเป็นความหวังของการทำนุ บำรุง พระุพุทธศาสนาให้มั่นคง และจะร่วมจรรโลงพระพุทธธรรมให้ก้าวไกล เพราะพลังแห่งสตรีนั้น เป็นพลังอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้งานพระพุทธศาสนา ตลอดจนการสร้างสันติสุขในสังคมโลกเกิดขึ้นได้
No comments :

Post a Comment

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถฝากคำถามไว้ในกล่อง comment ด้านล่างค่ะ

Note: Only a member of this blog may post a comment.

นำเม้าส์ มาวางที่โลโก้ ธนาคาร นิ่งไว้สักครู่ จะมีชื่อบัญชี และ สาขาธนาคาร นั้น ๆ ปรากฏขึ้นมาค่ะ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย

ผลิตภัณฑ์จาก พืชสมุนไพร / สารเพื่อความขาว

สินค้ายอดนิยม

 

ที่ทำการ แก้วเกษตร (ไม่มีหน้าร้าน) : 41/802 อาคารทวีบุญ หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

☼แก้วเกษตร☼ Design by Insight © 2009